SJÖBO: Spelande lövgrodor på framfart i Skåne

Lövgrodans spelläte kan höras kilometervis under vårens mörka timmar. I Sjöbo kommun, som hyser flera lokaler för den ovanliga lövgrodan är arten på frammarsch tillsammans med klockgrodan. Bilderna är från en lokal i närheten av Snogeholmssjön.
Lövgrodan (Hyla arborea) har tidigare varit rödlistad pga sin sårbarhet, men är nu på framfart i Skåne. Naturbetesmarker med fiskfria grunda vattendrag omgärdade av öppen lövskog, tillhör lövgrodans favoritlokal. Den här typen av lokaler finns det flera av i Sjöbo kommun, där också detta mindre vattendrag finns. I bakgrundsljudet av lövgrodans lockläte, kan man höra de dova ropen av spelande klockgroda, även den en art på framfart.

Se filmklipp hos Skånska Dagbladets Webb-TV

Kommentera gärna inlägget:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Nyhetsarkiv

Länkar

-